Μηνιαία Saas Υπη­ρε­σία Δια­νο­μής Φα­γη­τού / Γλυ­κού.

Το Food Delivery εί­ναι μία υ­πη­ρε­σία online πα­ρα­γ­γε­λιών τρο­φί­μω­ν-πο­τών που μπο­ρεί να προ­σθέ­σει μια ι­σχυ­ρή λει­του­ρ­γι­κό­τη­τα σε ο­ποια­δή­πο­τε ι­στο­σε­λί­δα ε­στια­τό­ριου.

Εί­ναι πο­λύ εύ­κο­λη στη χρή­ση και μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποιη­θεί α­πό α­ν­θρώ­πους χω­ρίς κα­μία γνώ­ση προ­γρα­μ­μα­τι­σμού ι­στο­σε­λί­δων.

Μπο­ρούν εύ­κο­λα και γρή­γο­ρα να δια­χει­ρι­στούν τις κα­τη­γο­ρίες, τις πα­ρα­γ­γε­λίες, την πα­ρα­λα­βή και την δια­νο­μή, τις ε­πι­λο­γές πλη­ρω­μής & κου­πό­νια.

Ε­πι­τρέ­πει να δη­μιου­ρ­γή­σε­τε εύ­κο­λα με­νού και να τα ε­ν­σω­μα­τώ­σε­τε στο online σύ­στη­μα πα­ρα­γ­γε­λιών στην ι­στο­σε­λί­δα του ε­στια­τό­ριου σας.

SaaS Χαρακτηριστικά
Συνδρομητική Υπηρεσία Ναί / Μηνιαία
Εκπαίδευση Δύο (2) ώρες εκπαίδευση στη χρήση της υπηρεσίας.
Ιστοσελίδα Δωρεάν ιστοσελίδα της εταιρίας μίας σελίδας.
Δωρεάν Υπηρεσίες Εγκατάσταση εφαρμογής - Αρχική Παραμετροποίηση - Εισαγωγή 10 ειδών μενού.
Subdomain Ένα (1) δωρεάν subdomain (όνομα_εταιρείας.kratisi.net)

Γράψτε μια κριτική

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να γράψετε κριτική

Kratisi.net - Δια­νο­μή Φα­γη­τού


12.40€

Χωρίς ΦΠΑ: 10.00€


Κατασκευαστής:
O.s.B

Κωδικός Προϊόντος:
Kratisi.food


Διαθέσιμες Επιλογές


Σχετικά Προϊόντα

Kratisi.net - Κρα­τή­σεις Δω­μα­τίων

Kratisi.net - Κρα­τή­σεις Δω­μα­τίων

Υπη­ρε­σία Κρα­τή­σεων Ξε­νο­δο­χείου.Πο­λύ­γλω­σ­ση υ­πη­ρε­σία ξε­νο­δο­χεια­κών κρα­τή­σεων που τ..

18.60€ Χωρίς ΦΠΑ: 15.00€

Kratisi.net - Κρα­τή­σεις Εστια­το­ρίου

Kratisi.net - Κρα­τή­σεις Εστια­το­ρίου

Υπη­ρε­σία Κρα­τή­σεων Εστια­το­ρίου.Ενσω­μα­τώ­στε την Υπη­ρε­σία online κρα­τή­σεων ε­στια­τoρίου ..

12.40€ Χωρίς ΦΠΑ: 10.00€

Kratisi.net - Κρα­τή­σεις Προπονήσεων

Kratisi.net - Κρα­τή­σεις Προπονήσεων

Υπηρεσία Κρατήσεων ΠροπονήσεωνΠο­λύ­γλωσ­ση υ­πη­ρε­σία κρα­τή­σεων Προπονήσεων που ται­ριά­ζει α­πό..

12.40€ Χωρίς ΦΠΑ: 10.00€

Kratisi.net - Κρα­τή­σεις Σινεμά

Kratisi.net - Κρα­τή­σεις Σινεμά

Υπηρεσία Κρατήσεων ΚινηματογράφουΠο­λύ­γλωσ­ση υ­πη­ρε­σία κρα­τή­σεων Κινηματοφράφου και Αιθουσών π..

12.40€ Χωρίς ΦΠΑ: 10.00€

Ετικέτες: kratisi, saas, web app

Ίσως σας ενδιαφέρει...

Προπονητικά συστήματα
Reflex
Υφένωση
Κέρβερος
Currentwaer
Voice Order
@ντίδρασις
F-secure Antivirus
@ντίληψις
kratisi.net
F-secure Antivirus
Food Delivery
Ctrl-Home
Novastor
Image Resizer
Air
@καδημία