Λύσεις Backup

Λύσεις Backup

Τα πλη­ρο­φο­ρια­κά συ­στή­μα­τα α­πο­τε­λούν πλέ­ον κύ­ρια λει­τουρ­γία μιας ε­πι­χεί­ρη­σης, δί­νο­ντας έ­τσι στην α­σφά­λεια έ­ναν κυ­ρίαρ­χο ρό­λο. Μέ­σω της α­σφά­λειας πλη­ρο­φο­ρια­κού συ­στή­μα­τος η ε­πι­χεί­ρη­ση προ­στα­τεύει τους υ­πο­λο­γι­στι­κούς της πό­ρους και τα δε­δο­μέ­να α­πό μη ε­ξου­σιο­δο­τη­μέ­νη ή κα­κό­βου­λη χρή­ση.


Genie Backup Manager 9.0

Genie Backup Manager 9.0

Genie Backup Manager Pro 9.0Award winning backup and disaster recovery solution for professionalsPow..

93.00€ Χωρίς ΦΠΑ: 75.00€

Genie Backup Manager 9.0 Home

Genie Backup Manager 9.0 Home

Why Genie Backup Manager HomeGenie Backup Manager Home is ideal for users who want full control of t..

65.72€ Χωρίς ΦΠΑ: 53.00€

Genie Backup Manager Server Full

Genie Backup Manager Server Full

Genie Backup Manager Server 9.0Backup Windows Servers, Microsoft SQL databases and Exchange ServersG..

663.40€ Χωρίς ΦΠΑ: 535.00€

Genie Timeline Home 10

Genie Timeline Home 10

Genie Timeline makes it easy to continuously protect all your files no matter where they are stored;..

52.08€ Χωρίς ΦΠΑ: 42.00€

Genie Timeline Pro 10

Genie Timeline Pro 10

Genie Timeline Professional 10One time setup, a lifetime of protectionPowerful yet simpleInstall, co..

79.36€ Χωρίς ΦΠΑ: 64.00€

Genie Timeline Server 10

Genie Timeline Server 10

The Easiest Solution for Backing up Windows Servers (Genie Timeline Server) Works on all Windows ser..

328.60€ Χωρίς ΦΠΑ: 265.00€

Second Copy®

Second Copy®

Second Copy® is the perfect automatic backup software designed for Windows 10 and also works with pr..

43.40€ Χωρίς ΦΠΑ: 35.00€

Εμφάνιση 1 έως 7 από 7 (1 Σελ.)
Προπονητικά συστήματα
Reflex
Υφένωση
Κέρβερος
Voice Order
@ντίδρασις
F-secure Antivirus
@ντίληψις
kratisi.net
F-secure Antivirus
Food Delivery
Ctrl-Home
Image Resizer
Air
@καδημία