Υπηρεσία Κρατήσεων Προπονήσεων

Πο­λύ­γλωσ­ση υ­πη­ρε­σία κρα­τή­σεων Προπονήσεων που ται­ριά­ζει α­πό­λυ­τα σε ο­ποια­δή­πο­τε ι­στο­σε­λί­δα.

Online Υπη­ρε­σία Κρα­τή­σεων Προπονήσεων που πα­ρέ­χει μια ι­σχυ­ρή λει­τουρ­γία δια­χεί­ρι­σης κρα­τή­σεων θέσεων σε προπονήσεις και σας ε­πι­τρέ­πει να ε­γκα­τα­στή­σε­τε μια σα­φή έκ­κλη­ση για δρά­ση «Κά­ντε κρά­τη­ση τώ­ρα» στην ιστοσελίδα σας.

Η Υπη­ρε­σία κρα­τή­σεων προπονήμσεων εί­ναι έ­να σύ­στη­μα ι­διαί­τε­ρα προ­σαρ­μό­σι­μο και ε­νω­μα­τώ­νε­ται τέ­λεια σε ο­ποια­δή­πο­τε ι­στο­σε­λί­δα.

cinema1


Χαρακτηριστικά 

Πώληση εισιτηρίων στο Διαδίκτυο
Ενσωματώστε το σύστημα κρατήσεων εισιτηρίων θέσεων προπονήσεων στον ιστότοπό σας και ξεκινήστε να πουλάτε εισιτήρια online. Μια απλή διαδικασία κράτησης με μεγάλες πύλες πληρωμής. Έχοντας το Training Booking System στον ιστότοπό σας θα διευκολύνετε τους επισκέπτες σας να αγοράσουν εισιτήρια, να κάνουν κράτηση θέσεων και να πληρώσουν για αυτούς online.

Διαχείριση προπονήσεων
Μπορείτε να προσθέσετε απεριόριστο αριθμό προπονήσεων. Έχετε τα εργαλεία για να διαχειριστείτε χάρτες γηπέδων και θέσεων προπόνησης και να μετατρέψετε το σενάριο κρατήσεων μας σε ένα online σύστημα κρατήσεων εισιτηρίων προπονήσεων για τον ιστότοπό σας.

Διαχείριση καθισμάτων
Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν χάρτη θέσεων για κάθε γήπεδο σας και να ορίσετε διαφορετικούς τύπους και τιμές εισιτηρίων, όπως τιμές ενηλίκων και παιδιών κ.λπ. Εάν δεν έχετε συγκεκριμένους αριθμούς θέσεων στις αίθουσες σας, μπορείτε πάντα να δημιουργήσετε διαφορετικοί τομείς θέσεων ο καθένας λαμβάνει πολλές κρατήσεις.

Ενότητα πληρωμών
Το ενσωματωμένο εργαλείο πληρωμής σάς επιτρέπει να επεξεργάζεστε εύκολα συναλλαγές στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το PayPal και το Authorize.Net ή να συλλέγετε στοιχεία πιστωτικής κάρτας για επεξεργασία πληρωμών εκτός σύνδεσης. Μέσω της σελίδας διαχείρισης, μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές τιμές για διαφορετικές ομάδες ατόμων, το απαιτούμενο ποσοστό κατάθεσης για κράτηση και το φορολογικό συντελεστή. 

Έξυπνοι υπολογισμοί
Μπορείτε να ορίσετε το απαιτούμενο ποσοστό κατάθεσης για κρατήσεις και φορολογικό συντελεστή. Εάν το κάνετε αυτό, το συνολικό ποσό και η πληρωμή κατάθεσης θα υπολογιστούν αυτόματα όταν οι χρήστες προχωρήσουν στην πληρωμή. Μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα όλες τις τιμές και τους φόρους μέσω της σελίδας διαχείρισης του συστήματος κρατήσεων θεάτρου.

Διαισθητικό πλαίσιο διαχειριστή
Το σύστημα κρατήσεων εισιτηρίων ταινιών διαθέτει σύστημα back-end με απλή και φιλική προς το χρήστη διεπαφή που επιτρέπει στους διαχειριστές να αλλάζουν εύκολα τις ρυθμίσεις κράτησης, να διαχειρίζονται κρατήσεις, να προσθέτουν προπονήσεις, να μεταφορτώνουν γραφικούς χάρτες θέσεων κ.λπ. χωρίς γνώση προγραμματισμού!

Ενότητα κρατήσεων εισιτηρίων
Η απλή διαδικτυακή διαδικασία κράτησης επιτρέπει την αγορά εισιτηρίων με μερικά κλικ. Οι διαχειριστές μπορούν να διαχειριστούν τις κρατήσεις και τη διαθεσιμότητα μέσω της σελίδας στο πίσω μέρος. Το σύστημα κρατήσεων εισιτηρίων επιτρέπει την επεξεργασία λεπτομερειών αγοραστή, την αλλαγή της κατάστασης κράτησης και τη μη αυτόματη προσθήκη κρατήσεων.

Ορίστε τις επιλογές κράτησης
Οι διαχειριστές μπορούν να τροποποιήσουν τις γενικές ρυθμίσεις κράτησης, όπως νόμισμα, προεπιλεγμένη κατάσταση κράτησης, τιμές, να ορίσουν μια προσαρμοσμένη σελίδα «Ευχαριστώ» μετά τις κρατήσεις ή να απενεργοποιήσουν τις πληρωμές. Μέσω της πίσω σελίδας του συστήματος κρατήσεων προπονήσεων, μπορείτε επίσης να επιλέξετε ποια πεδία φόρμας θα ενεργοποιήσετε στη φόρμα κράτησης.

Πολλαπλές εκδόσεις γλώσσας
Χρησιμοποιήστε την ενότητα γλώσσας για να μεταφράσετε ή να επεξεργαστείτε όλα τα κείμενα και τα μηνύματα του συστήματος κρατήσεων. Ορίστε την προεπιλεγμένη γλώσσα και επιτρέψτε στους επισκέπτες να επιλέξουν την προτιμώμενη γλώσσα από ένα εύχρηστο αναπτυσσόμενο μενού στον ιστότοπό σας. Μπορείτε να προσθέσετε όσες γλώσσες χρειάζεστε!

Ενεργές επιλογές σε χάρτη γραφικών
Χρησιμοποιήστε τη σελίδα διαχείρισης του διαδικτυακού συστήματος κράτησης εισιτηρίων προπονήσεων για να ανεβάσετε έναν χάρτη γραφικών θέσεων ως εικόνα JPG. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε μικρά σημεία πρόσβασης πάνω από το χάρτη σας για κάθε διαθέσιμη θέση. Οι χρήστες θα μπορούν να κάνουν κλικ σε αυτές τις θέσεις και να κάνουν κράτηση.

Εισιτήρια Τομέα
Χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό σύστημα κράτησης εισιτηρίων προπονήσεων για να επισημάνετε τομείς και χώρους και ορίστε διαφορετικές τιμές εισιτηρίων για αυτές τις περιοχές.

Δημιουργία εισιτηρίων PDF
Ανεβάστε το πρότυπο εισιτηρίων προπονήσεων μέσω του συστήματος Training Cinema Booking System και οι πελάτες σας θα μπορούν να εκτυπώνουν εισιτήρια χαρτιού μετά την αγορά.

Αυτόματες ειδοποιήσεις
Διαμορφώστε τη σελίδα διαχείρισης για να στέλνετε αυτόματες ειδοποιήσεις μέσω email στους κρατητές σας. Τα κουπόνια είναι διαθέσιμα έτσι ώστε να μπορείτε να εξατομικεύσετε το κείμενο του κειμένου και του μηνύματος. Επιπλέον, μπορούμε να προσθέσουμε μια επιπλέον λειτουργία ειδοποίησης SMS στο σύστημα κράτησης εισιτηρίων. 

Ενσωμάτωση WordPress & Joomla
Το Σύστημα Κρατήσεων Cinema μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί σε WordPress, Joomla και σε άλλους ιστότοπους που βασίζονται σε CMS. Μόλις εγκατασταθεί το σενάριο στον διακομιστή σας, μπορείτε να ενσωματώσετε τη διεπαφή απλά αντιγράφοντας και επικολλώντας ένα σύντομο απόσπασμα κώδικα. 

 

 

jQuery Scroll Up plugin