Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, του Υπουργείου Οικονομικών
Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών
Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
ΔΤ: Λειτουργία νέας Διαδικτυακής Πύλης του Υπουργείου Οικονομικών
ΔΤ: Τελική ειδοποίηση για την αναβάθμιση υπολογιστικών υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών στις 5 Δεκεμβρίου 2016
ΔΤ: Κέντρο Διαλειτουργικότητας Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Δ)
ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ
ΔΤ: Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών λόγω αναβάθμισης ηλετρομηχανολογικών υποδομών από 14/10 στις 20:00 έως 16/10 στις 20:00
ΔΤ: Μεταφορά της ημερομηνίας αναβάθμισης των υπολογιστικών υποδομών του Υπ. Οικονομικών για την 5η Δεκεμβρίου 2016
ΔΤ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ
jQuery Scroll Up plugin