Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία

Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»


Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σε τουλάχιστον έναν εκ των οποίων πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι:

KAD page 0001 1

KAD page 0002

KAD page 0003

jQuery Scroll Up plugin