ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

Σύρετε τις εικόνες σας στο πιο κάτω κουτί και δώστε ίδια τιμή για πλάτος - ύψος. Επιλέξτε "Crop" για αφαίρεση χρώματος γύρω από το πλαίσιο ή επιλέξτε το χρώμα που επιθυμείτε. Τέλος, ορίστε την ποιότητα JPG ή αφήστε την στην εξ' ορισμού τιμή (50%). Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε μετατροπή θέλετε μεταξύ cm, pixels και dpi.

Πατήστε το * για αποτέλεσμα, αφού δώσετε τις τιμές σε τουλάχιστον 2 κουτιά της ίδιας γραμμής
 cm  pixels  dpi
 pixels  dpi  cm
 dpi  cm  pixels

%
Ο φυλλομετρητής πρέπει να υποστηρίζει καμβά και τις ρουτίνες FileReader

Σύρετε τις εικόνες σας εδώ!

Εικονίδια (κλικ για αφαίρεση, περάστε από πάνω για πληροφορίες)

| Αρχή |